Studiegång

Termin 1
Hösttermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%,15 hp

MM2002 Matematik för naturvetenskaper 1 50%, 15 hp

Termin 2
Vårtermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%, 15 hp

MM4001 Matematik  för naturvetenskaper II 50%, 15 hp

Termin 3
Hösttermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

Termin 4
Vårtermin

FK4027 Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat, 15 hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik, 7,5 hp

Termin 5
Hösttermin

LT1021 Introduktion-teknikdidaktik 7,5 hp (KTH)

LT1023 Programmering och elektroteknik för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

MF1050 Design och produktframtagning för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp (KTH)

Termin 6
Vårtermin

MJ1146 Energisystemteknik 7,5 hp (KTH)

LT1006 Industriella system- tekniska och didaktiska aspekter 7,5 hp (KTH)

MM6001 Självständigt arbete i matematik, 15 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.