Studiegång

Termin 1
Hösttermin

MM2001 Matematik I, 30 hp

Termin 2
Vårtermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

Termin 3
Hösttermin

LT1021 Introduktion-teknikdidaktik 7,5 hp (KTH)

LT1023 Programmering och elektroteknik för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

MF1050 Design och produktframtagning för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp (KTH)

Termin 4
Vårtermin

MJ1146 Energisystemteknik 7,5 hp (KTH)

LT1006 Industriella system- tekniska och didaktiska aspekter 7,5 hp (KTH)

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik, 7,5 hp

Termin 5
Hösttermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 6
Vårtermin

KO3005 Organisk kemi II, 7,5 hp

KB3003 Biokemi II, 7,5 hp

MM6004 Självständigt arbete i matematik, 15 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.