Kursnamn

Kurskod

Hp

Datum

Skolan i samhället UM7111 22,5 31/8-15/1
-Ämnesdidaktik - 7,5 21/8-30/9
-Utbildningens historia - 5 1/10-21/10
-Juridik - 2,5 22/10-2/11
-Ämnesdidaktik - 7,5 3/12-15/1
Verksamhetsförlagd utbildning I UM3312 7,5 3/112/12