Dessa kurser ingår i ämneslärarprogrammet termin 1, för studenter antagna HT-2014 eller tidigare. Ny studiegång gäller för studenter antagna från och med HT-2015.

Kursnamn Kurskod Hp
Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning UM7101 10
Sociala relationer i skolan UB208A 5
Utbildningens historia och plats i samhället UCG11K 3,5
Verksamhetsförlagd utbildning I UM3311 6,5
Teorier om lärande och individens utveckling DIG11K 5