Kursnamn

Kurskod

Hp

Datum

Skolan i samhället UM7111 22,5 3/9-18/1
-Ämnesdidaktik - 7,5 3/9-3/10
-Utbildningens historia - 5 4/10-24/10
-Juridik - 2,5 25/10-2/11
-Ämnesdidaktik - 7,5 6/12-18/1
Verksamhetsförlagd utbildning I UM3312 7,5 5/11-5/12