Studiegång

Termin 1
Hösttermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 2
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2023 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

BL2021 Floristik, 5hp

Termin 3
Hösttermin

BL2022 Faunistik 5hp

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

KZ3001 Fysikalisk och oorganisk kemi 15 hp

Termin 4
Vårtermin

KO3005 Organisk kemi II, 7,5 hp

KB3003 Biokemi II, 7,5 hp

BL4019 Ekologi 15 hp
 
Termin 5
Hösttermin

KB5006, KO5001, KZ4007 Valbar kurs i kemi, totalt 15 hp

BL2016 Fysiologi, 15 hp

Termin 6
Vårtermin

Valbar kurs i kemi (om biologi är ditt huvudämne) eller biologi (om kemi är ditt huvudämne), totalt 15 hp

KZ6020 Kemi, självständigt arbete, 15 hp (om kemi är ditt huvudämne) eller

BL6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp (om biologi är ditt huvudämne)

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.