Studiegång för studenter som påbörjar sin utbildning udda år, dvs.  2017, 2019 etc.

Termin 1
Hösttermin
GE2017 Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap, 30 hp
Termin 2
Vårtermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 3
Hösttermin

BL2022 Faunistik, 5 hp

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

BL2016 Fysiologi, 15 hp

Termin 4
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2023 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

BL2021 Floristik, 5 hp
 
Termin 5
Hösttermin

BL4019 Ekologi, 15 hp

Valbar kurs i biologi, kemi eller geovetenskap, 15 hp
Termin 6
Vårtermin

FK4024 Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv, 15 hp

BL6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp

 


Studiegång för studenter som påbörjar sin utbildning jämna år, dvs. 2018 etc.

Termin 1
Hösttermin

BL2022 Faunistik, 5 hp

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

BL2016 Fysiologi, 15 hp

Termin 2
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2023 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

BL2021 Floristik, 5 hp

Termin 3
Hösttermin
GE2017 Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap, 30 hp
Termin 4
Vårtermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 5
Hösttermin

BL4019 Ekologi, 15 hp

Valbar kurs i biologi, kemi eller geovetenskap, 15 hp

Termin 6
Vårtermin

FK4024 Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv, 15 hp

BL6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp