Studiegång

Termin 1
Hösttermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%,15 hp

MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp

Termin 2
Vårtermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%,15 hp

MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp

Termin 3
Hösttermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

FK4025 Fysik med digitala verktyg, GN, 7,5hp

Termin 4
Vårtermin

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

FK5019 Elektromagnetism och vågor, GN, 7,5 hp

FK5020 Kvantmekanik, GN, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

Termin 5
Hösttermin

FK5023 Atom- och molekylfysik, GN, 7,5 hp

FK5024 Kärn- och partikel fysik och astrofysik och kosmologi, GN, 7,5hp

FK5025 Statistiskmekanik och kondenserad materia, GN, 7,5hp

MM6004 Självständigt arbete i matematik, 15 hp

Termin 6
Vårtermin

FK5022 Experimentell fysik för lärare, GN, 7,5 hp

MO5000 Väder, klimat, energi och samhälle, 7.5 hp

MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling 7,5hp

MM6004 Självständigt arbete i matematik, 15 hp , fortsättning

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.