Studiegång huvudämne geografi

Termin 1
Hösttermin
GE2018 Geografi I, 30 hp
Termin 2
Vårtermin
MM2001 Matematik I, 30 hp
Termin 3
Hösttermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

Termin 4
Vårtermin
GE4001 Geografi II, 30 hp
Termin 5
Hösttermin

GE5017 Geografi III, 15 hp

GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp

Termin 6
Vårtermin

Valbara kurser i matematik, om totalt 15 hp.

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

 

Studiegång huvudämne matematik

Termin 1
Hösttermin
GE2018 Geografi I, 30 hp
Termin 2
Vårtermin
MM2001 Matematik I, 30 hp
Termin 3
Hösttermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

Termin 4
Vårtermin
GE4001 Geografi II, 30 hp
Termin 5
Hösttermin

GE5001 Geografi III, 30 hp

Termin 6
Vårtermin

MM6004 Självständigt arbete i matematik, 15 hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.