Studiegång

Termin 1
Hösttermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 2
Vårtermin
MM2001 Matematik I, 30 hp
Termin 3
Hösttermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

KZ3001 Fysikalisk och oorganisk kemi 15 hp

Termin 4
Vårtermin

KO3005 Organisk kemi II, 7,5 hp

KB3003 Biokemi II, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

Termin 5
Hösttermin

KB5006, KO5001, KZ4007 Valbar kurs i kemi, totalt 15 hp

Självständigt arbete i kemi, 15 hp

Termin 6
Vårtermin

Om matematik är ditt huvudämne ska du läsa enl följande:

MM6004 Självständigt arbete i matematik, 15 hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

Om kemi är ditt huvudämne ska du läsa enl följande:

Valbara kurser i matematik, om totalt 15 hp.

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.