Matematik som huvudämne

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Självständigt arbete i ämnesdidaktik (fortsätter från T9) UM9102 30 18/1-5/6
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A UM7050 7,5 18/1-22/3

 

Naturvetenskapligt ämne som huvudämne

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Självständigt arbete i ämnesdidaktik (fortsätter från T9) UM9103 30 18/1-5/6
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A UM7050 7,5 18/1-22/3

 

Kurs på termin 10 är på avancerad nivå.

Om du läser mot årskurs 7-9 och avser att totalt läsa 270 hp, kontakta studievägledare för studiegång.