Kursnamn

Kurskod

Hp

Datum

Skolan i samhället UM7111 22,5 2/9-17/1
-Ämnesdidaktik - 7,5 2/9-2/10
-Utbildningens historia - 5 3/10-23/10
-Juridik - 2,5 24/10-1/11
-Ämnesdidaktik - 7,5 5/12-17/1
Verksamhetsförlagd utbildning I UM3312 7,5 4/11-4/12