Kursnamn

Kurskod

Hp

Datum

Eleven i skolan
 
UCA40K 15 20/1-20/3
Verksamhetsförlagd utbildning II UM8040 7,5 20/4-22/5

Undervisning och utveckling

UM8033 7,5 23/3-5/6
-Utvecklingsarbete - 2,5 23/3-31/3

-Teknikämnenas didaktik
alternativt
-Naturvetenskapsämnenas didaktik
alternativt
-Matematikämnets didaktik

- 5 1/4-17/4
-Utvecklingsarbete, forts -   25/5-28/5
-Teknikämnenas didaktik
alternativt
-Naturvetenskapsämnenas didaktik
alternativt
-Matematikämnets didaktik
-   29/5-5/6