Studiegång två naturvetenskapliga ämnen

Kursnamn Kurskod Hp
Juridik och etik i skolans värld JUL110/JUL111 2,5
Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola UCA21K 4
Specialpedagogik UQ005K 5
Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i naturvetenskap UM8017 5
Ämnesdidaktik - naturvetenskap, individ och samhälle UM8018 5
Verksamhetsförlagd utbildning II UM8035 8,5

 

Studiegång matematik som ett ämne

Kursnamn Kurskod Hp
Juridik och etik i skolans värld JUL110/JUL111 2,5
Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola UCA21K 4
Specialpedagogik UQ005K 5
Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i naturvetenskap UM8017 5
Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i matematik UM8022 5
Verksamhetsförlagd utbildning II UM8035 8,5

 

Termin 8 är kurserna i juridik och specialpedagogik, JUL110/JUL111 och UQ005K, på grundnivå medan övriga är på avancerad nivå.