Kursnamn

Kurskod

Hp

Datum

Eleven i skolan
 
UCA40K 15 18/1-22/3
Verksamhetsförlagd utbildning II UM8043 7,5 19/4-21/5

Undervisning och utveckling

UM8033 7,5 23/3-4/6
-Utvecklingsarbete - 2,5 23/3-29/3

-Teknikämnenas didaktik
alternativt
-Naturvetenskapsämnenas didaktik
alternativt
-Matematikämnets didaktik

- 5 30/3-16/4
-Utvecklingsarbete, forts -   24/5-28/5
-Teknikämnenas didaktik
alternativt
-Naturvetenskapsämnenas didaktik
alternativt
-Matematikämnets didaktik
-   31/5-4/6