- två intresseväckande utställningar om lärande för hållbar utveckling

 

Studenter och lärare på grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 ordnade en gemensam utställning på MND inom kurserna: ”Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II” och den valbara kursen ”Naturorienterande ämnen och teknik för 4-6”.

Besökarna möttes av stor entusiasm där studenterna särskilt framhöll vikten av att undervisningen ger de unga eleverna en positiv framtidstro.

Delar av lärarlaget på de två kurserna. Från vänster: Lotta Billing, Cecilia Caiman, Anna-Carin Nyberg, Thomas Krisgsman och Sofie Stenlund

 

Bilder från vernissaget/utställningen:

Bandet klipps! Lägg märke till bi-dräkten, inspirerad av de viktiga pollinerarna.

En coca-colas livscykel är egentligen två: Aluminiumburken som kan pantas och återanvändas oräkneliga gånger och själva dryckens livscykel. Till en liter coca-cola krävs 11,5 liter vatten, drycken tillverkas lokalt och då bland annat i länder som redan har stor brist på rent vatten.

Teckning av Silas 9 år: "Bina bor i sin kupa i vanliga fall, på semestern åker de till bi-hotell". Studenterna framhåller: de yngre eleverna måste få komma med sina egna förslag och idéer, även om de inte alltid är realiserbara.

Kaffe från böna till kopp - en lång och slingrande väg med transporter i flera steg. Också många gånger omänskliga vilkor för människorna, även barn, som arbetar på kaffeplantagerna...

De yngre eleverna behöver få lära i handling och här får de möjlighet att ställa om till nya kreativa odlingsvanor.

 

Studenterna i Grundlärarprogrammet 4-6 visar i utställning olika förslag på hur man på ett spännande sätt kan redogöra för naturvetenskapliga ämneskunskaper i syfte att hantera de komplexa hållbarhetsfrågorna. I sammanhanget krävs gedigna ämneskunskaper.

I Grundlärarprogrammet F-3 är det i stället fokus på studenternas idéer kring design av undervisning för hållbar utveckling i tidigare åren. Frågor som berör vikten av att elever erfar demokratiska processer i skolans undervisning, pluralism och aktivism samt vikten av bevarandet av den biologiska mångfalden och våra ekosystem.

Dessutom behöver eleverna få möjlighet att delta i kreativa processer med tanke på hålbarhetsfrågornas komplexa karaktär.