Dessa kurser ingår i grundlärprogrammet 4-6 termin 1, för studenter antagna VT-2017 eller tidigare. Ny studiegång gäller för studenter antagna från och med HT-2017.

Kursnamn Kurskod Hp
Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I UM2301 7,5
Utbildningens historia och plats i samhället UCG01K 5
Svenska för grundlärare åk 4-6 I US116G 15
Verksamhetsförlagd utbildning I UM2302 2,5