Du väljer något av ämnena/ämnesområdena:

  1. Naturvetenskap och teknik, 30 hp, UM3106
  2. Samhällsorienterande ämnen, 30 hp, HV461S
  3. Musik för grundlärare, åk 4-6 I, 15 hp HVM146 + Musik för grundlärare, åk 4-6 II,15 hp, HVM246
    OBS! Musik ges sista gången vårterminen 2021.
  4. Bild för grundlärare, åk 4-6 I, 15 hp, HVB146 + Bild för grundlärare, åk 4-6 II, 15 hp HVB246
  5. Idrott och hälsa, 30 hp

 

OBS! Kurserna startar om tillräckligt många studenter sökt respektive kurs.

Mer information ges vid ett större informationsmöte under termin 2. Där presenteras även minimiantal som krävs för kursstart.