Grundlärarprogrammet 4-6 - reguljära

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Engelska II för grundlärarprogrammet - språkfärdighet och språkteori ENGE46 7,5 20/1-30/3
Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6 USE42G 7,5 20/1-30/3
Eleven i skolan UCG38K 15 23/3-5/6

 

Grundlärarprogrammet 4-6 - profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Engelska II för grundlärarprogrammet - språkfärdighet och språkteori ENGP46 7,5 20/1-30/3
Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6 USE42G 7,5 20/1-30/3
Eleven i skolan UCG37K 15 23/3-5/6