Kursnamn Kurskod Hp Datum
Eleven i skolan, forts. UCG38K tot. 22,5 20/1-19/2
Svenska II US226G 7,5 20/1-20/3
Verksamhetsförlagd utbildning II UM5006 7,5

23/30/4

Engelska ENG463 7,5 4/5-5/6