Kursnamn Kurskod Hp
Svenska för grundlärare årskurs 4-6 II US216G 15hp
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik FI100L 7,5hp
Verksamhetsförlagd utbildning III UM5005 7,5hp