Kursnamn Kurskod Hp Datum
Eleven i skolan, forts. UCG38K tot. 22,5 2/9-2/10
Svenska II US226G 7,5 3/10-1/11
Verksamhetsförlagd utbildning II UM5006 7,5 4/11-4/12
Engelska III ENG463 7,5 5/12-17/1