Kursnamn Kurskod Hp Datum
Eleven i skolan, forts. UCG38K tot. 22,5 18/1-17/2
Svenska II US226G 7,5 18/2-22/3
Verksamhetsförlagd utbildning II UM5006 7,5

23/3-30/4

Engelska ENG463 7,5 3/5-4/6