Kursnamn Kurskod Hp Datum
Svenska för grundlärare årskurs 4-6 II US216G 15hp 21/1-25/3
Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik FI100L 7,5hp 26/3-3/5
Verksamhetsförlagd utbildning III UM5005 7,5hp 6/5-7/6