Kursnamn Kurskod Hp Datum
Eleven i skolan, forts. UCG38K tot. 22,5 31/8-30/9
Svenska II US226G 7,5 1/10-2/11
Verksamhetsförlagd utbildning II UM5006 7,5 3/11-2/12
Engelska III ENG463 7,5 3/12-15/1

 

Grundlärarprogrammet 4-6 - profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Eleven i skolan, forts. UCG37K tot. 22,5 1/8-30/9
Svenska II US262G 7,5 1/10-2/11
Verksamhetsförlagd utbildning II UMT500 7,5 3/11-2/12
Engelska III ENP463 7,5 3/12-15/1