Kursnamn Kurskod Hp Datum

Matematik för grundlärare åk 4-6, III

UM4044 15 20/1-20/3

Självständigt arbete, I (NV)

UM6008 15 23/1-5/6

alternativt
Självständigt arbete, I (MA)

UM6009  "        "   

alternativt
Självständigt arbete, I (SO)

HV46SG  "        "

alternativt
Självständigt arbete, I (Språk)

USX14G  "        "

 

Film från informationsmötet inför val till termin 6 för studenter på grundlärarprogrammet 4-6