Termin 7

Termin 7 HT20

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i Grundlärarprogrammet 4-6 termin 7. Läses denna termin vid ett senare tillfälle kan andra tider och kurser komma att gälla.

 

Kursnamn

Kurskod

Hp

Datum

Svenska III US306G 7,5 31/8-30/9
Undervisning och utveckling för grundlärare årskurs 4-6 UM7105 22,5 3/10-18/10
- Läroplansteori, ämnesdid, betyg och bedömn, fokus på språk - 7,5 1/10-2/11
-  Läroplansteori, ämnesdid, betyg och bedömn, fokus matematik - 7,5 3/11-2/12
- Vetenskapsteori och forskningsmetodik - 5 14/12-15/1
- Utveckling av undervisning - 2,5 3/12-11/12
 
Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa