Kursnamn Kurskod Hp Datum
Specialpedagogik UQ002K 7,5 21/1-20/2
Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola UCG20K 4 21/2-8/3
Framträdande och retorik NSNK03 3,5 11/3-25/3
Ämnesdidaktik läroplansteori betyg och bedömning UM7104 15 26/3-7/6