Studievägledning

Du kontaktar studievägledningen på studievagledning@mnd.su.se
Alternativ som erbjuds är bokat telefonsamtal eller möte via Zoom. Många ärenden går ofta att lösa via mejl.
För aktuell telefontid och telefonnummer se studievägledning

Kurs- och utbildningsadministration

Du kontaktar kurs- och utbildningsadministrationen på kursadministration@mnd.su.se
För aktuell telefontid och telefonnummer se kursadministration

Tentamensutlämning

Om du vill få tillbaka en tenta du tidigare gjort, kontakta registrator@mnd.su.se