Terminstid: 200609-200818

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i Kompletterande Pedagogisk Utbildning för forskarutbildade. Läses denna termin vid ett senare tillfälle kan andra tider och kurser komma att gälla.

 

Kursnamn &  lärosäte Kurskod Hp
Programintegrerande kurs /KTH LT1026 1,5

Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv /KTH

LT1014 6
VFU II /KTH LT1028 3

Självständigt arbete (ma, nv)
Examensarbete (tk)

 

UM9100
LT202X
15
 
 

Under termin 2, sommartermin, läser du totalt 18 högskolepoäng.