Terminstid: 200819-210112

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i Kompletterande Pedagogisk Utbildning för forskarutbildade. Läses denna termin vid ett senare tillfälle kan andra tider och kurser komma att gälla.

 

Kursnamn &  lärosäte Kurskod Hp
Programintegrerande kurs /KTH LT1026 1,5

Självständigt arbete (fortsätter)
SU och KTH

UM9100
LT202X
 

Ämnesdidaktik I, tk /KTH
Ämnesdidaktik I, ma /SU
Ämnesdidaktik I, nv /SU
 

LT2030
UM8022
UM8017
UM8018
5
Specialpedagogik UQK800 5
 

VFU III
 

LT2029 15

 

Under termin 3, hösttermin, läser du totalt 36,5 högskolepoäng.