Magisterprogram

Magisterprogram i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Här hittar du allt du behöver veta om ditt program

 

 

 

Programstruktur - översikt

År 1

Ämnesdidaktik, 15 hp (7,5 + 7,5 hp), ges höstterminer

Forskningsmetoder, 15 hp (7,5 + 7,5 hp), ges vårterminer

År 2

Valfria kurser, 15 hp

Självständigt arbete, 15 hp

 

 

Studiegång år 1

Du antas automatiskt till kurserna år 1 (termin 1 och 2). Via länkarna nedan hittar du kursplan för respektive kurs.


Magisterprogram i matematikämnets didaktik, 60 hp


Ges höstterminer

Ges vårterminer

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp

Ges höstterminer

Ges vårterminer

 

Studiegång år 2

I programmen läser du 15 hp valfria kurser och 15 hp självständigt arbete.

Valfria kurser, totalt 15 hp

Valfria kurser väljs bland ordinarie kursutbud vid Stockholms universitet eller andra lärosäten. Valfria kurser kan läsas på grundnivå och avancerad nivå. Du kan välja kurser även i andra ämnen, t ex pedagogik, matematik eller något naturvetenskapligt ämne.

Du ansvarar själv för att söka de valfria kurserna och det krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive kurs. Du har också möjlighet att använda kurser du redan läst om de inte ingår i din lärarexamen. Diskutera i så fall detta med programmens studievägledare.

 

Självständigt arbete, 15 hp - Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Hösttermin och vårtermin:

 

Självständigt arbete, 15 hp - Magisterrprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Hösttermin och vårtermin:

 

Hitta självständiga arbeten på magister- och masternivå

Här hittar du förslag pågående forskningsprojekt du kan medverka i:

 

Ansökan

Valfria kurser söker du inför kommande termin via antagning.se. Sista ansökningsdag för kurser som startar till hösten är 15 april, för kurser som startar till våren är 15 oktober sista ansökningsdag.

Självständigt arbete söker du genom att skicka in blanketten till kursadministration@mnd.su.se .  Sista dag att anmäla sig till kurser i självständigt arbete för hösten är 15 april, för kurser som startar till våren är 15 oktober sista anmälningsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokmärk och dela Tipsa