Masterprogram

Masterprogram i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Här hittar du allt du behöver veta om ditt program

 

 

Programstruktur - översikt

År 1

Ämnesdidaktik, 15 hp  (7,5 + 7,5 hp), ges höstterminer

Forskningsmetoder, 15 hp (7,5 + 7,5 hp), ges vårterminer

År 2 och år 3

Valbara kurser, 30 hp

Valfria kurser, 30 hp

År 4 Självständigt arbete, 30 hp

 

 

Studiegång år 1

Du antas automatiskt till kurserna år 1 (termin 1 och 2). Via länkarna nedan hittar du kursplan för respektive kurs. Första året börjar du antingen med ämnesdidaktik eller forskningsmetoder, beroende på om du startar utbildningen en hösttermin eller vårtermin.
 

Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp


Ges höstterminer

Ges vårterminer

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp

Ges höstterminer

Ges vårterminer

 

Studiegång år 2 och 3

I programmen läser du 30 hp valbara kurser och 30 hp valfria kurser.

 

Valbara kurser höstterminen 2020

Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser, 7.5 hp, UM8006

Aktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskning, 15 hp, UM8037 - INSTÄLLD!

 

Valbara kurser vårterminen 2021

Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6, 7.5 hp, UM7034

Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap, 7.5 hp,  UM8039

Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år, 7.5 hp,  UM7035

Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning, 7.5 hp UM8038

 

 

De valbara kurserna erbjuds enligt ett schema:

Du ansvarar själv för att söka de valbara kurserna.

 

Valfria kurser, totalt 30 hp

Valfria kurser väljs bland ordinarie kursutbud vid Stockholms universitet eller andra lärosäten. Valfria kurser kan läsas på grundnivå och avancerad nivå. Du kan välja kurser även i andra ämnen, t ex pedagogik, matematik eller något naturvetenskapligt ämne.

Du ansvarar själv för att söka de valfria kurserna och det krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive kurs. Du har också möjlighet att använda kurser du redan läst om de inte ingår i din lärarexamen. Diskutera i så fall detta med programmens studievägledare.

 

Ansökan

Valbara och valfria kurser söker du inför kommande termin via antagning.se. Sista ansökningsdag för kurser som startar till hösten är 15 april, för kurser som startar till våren är 15 oktober sista ansökningsdag.

 

Studiegång år 4

Sista året läser du 30 hp självständigt arbete. Kursen löper över hela år 4 (termin 7 och 8).


Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp

Höstterminer och vårterminer:


 

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp

Höstterminer och vårterminer:

 

 

Hitta självständiga arbeten på magister- och masternivå

Här hittar du förslag pågående forskningsprojekt du kan medverka i:

 

Anmälan

Självständigt arbete söker du genom att skicka in blanketten till kursadministration@mnd.su.se .  Sista dag att anmäla sig till kurser i självständigt arbete för hösten är 15 april, för kurser som startar till våren är 15 oktober sista anmälningsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokmärk och dela Tipsa