För dig som är studerande med barn finns information både på SU:s och SUS hemsidor:

Angående barns närvaro vid undervisning och examination vid MND

Att följa undervisningen kräver koncentration som kan störas av barnets närvaro, därför ska barn generellt inte tas med till undervisning. Om du har särskilda skäl inför ett enskilt tillfälle kan undervisande lärare besluta om undantag. För att ta med barnet behöver du besked om godkännande av den undervisande läraren senast en dag i förväg.

Observera, att barn aldrig ska tas med till examination och att sjuka barn aldrig ska tas med till undervisning.