Blankett: Ansökan om studieuppehåll på utbildningsprogram (53 Kb)

 

Särskilda skäl

Studieuppehåll beviljas endast vid särskilda skäl, t ex föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukskrivning. Giltiga intyg skall bifogas ansökan om studieuppehåll.
 
När du ansöker om studieuppehåll gör vi både en bedömning av de skäl du anger, enligt högskoleförordningens skrivelser, men även en bedömning av möjligheterna du har att återuppta studierna efter önskat studieuppehåll. Vi beviljar endast studieuppehåll om vi kan garantera att du efter studieuppehållet kan ges möjlighet att läsa de kurser som krävs för examen. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget.
 
Om du gör ett uppehåll i studierna utan ett beviljat studieuppehåll kan du endast återuppta studierna i mån av plats.


Studieuppehåll och VFU

Tänk på att meddela din VFU-skola att du gör ett uppehåll i studierna. Skulle du beviljas uppehåll i mer än ett år (ny ansökan) kan skolan kanske inte längre ta emot dig när du återupptar studierna vilket gör att du då får en ny kommun/skolplacering.

 
Återupptag av studier

Återupptag av studier ska meddelas studievagledning@mnd.su.se  alternativt skickas per post till:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
 

  • inför höstterminen senast 15 april
  • inför vårterminen senast 15 oktober

I brevet ska du uppge namn, personnummer, när du vill komma tillbaka och vilken/vilka kurser du vill läsa.

OBS! Om du inte anmäler återupptag av studier i tid läggs ett avbrott på programmet in och du förlorar din plats.


Har du frågor om studieuppehåll?

Undrar du något kring studieuppehåll och har MND som programansvarig institution, kontakta studievägledning: studievagledning@mnd.su.se