1. Jag har dyslexi, koncentrationssvårigheter eller annat funktionshinder som medför att jag behöver stödåtgärder. Vad gör jag?

Svar: Kontakta i första hand Studentavdelningen för att diskutera ditt stödbehov och vilka resurser som finns på Stockholms universitet.
Läs mer på Studera med funktionsnedsättning

2. Jag har fått ett intyg om funktionsnedsättning, dyslexi, mentorskap eller motsvarande från Studentavdelningen. Vad gör jag?

Svar: Kontakta studievägledningen på institutionen som du läser hos för att komma överens om hur ni går vidare (ange namn, personnummer, ditt ärende).

3. Jag vill ha studieuppehåll på min utbildning. Hur gör jag?

Svar: Studieuppehåll ansöker man om hos programansvarig institution. Här hittar du information om studieuppehåll samt blankett för studieuppehåll inom de program som MND är programansvarig för: Studieuppehåll

4. Det har dykt upp skäl som medför att jag inte kan starta den utbildning som jag har blivit antagen till. Ska jag ansöka om studieuppehåll, eller hur gör jag?

Svar: Nej, studieuppehåll gäller för dem som redan läser på en utbildning. Om du vill ansöka om att få behålla din plats och skjuta upp starten på din utbildning ska du istället ansöka om anstånd hos antagningen.
Läs mer om anstånd
Kontakta Antagningen på Stockholms universitet om du behöver ytterligare information: 08-164922, studentavdelningen@su.se (ange namn, personnummer, ditt ärende).

5: Jag vill byta program. Hur gör jag?

Svar: I de allra flesta fall så ska du ansöka till det nya programmet, via www.antagning.se. Kom ihåg att prata med programansvarig institution när du vet att bytet är klart, så att ni kommer överens om att registrera avbrott eller studieuppehåll för det program som du lämnar.

Du kan alltid kontakta studievägledningen om du har frågor: studievagledning@mnd.su.se (ange namn, personnummer, ditt ärende). Eventuellt tillgodoräknande av dina tidigare kurser ansöker du om hos den institution som är programansvarig för ditt nya program.

6. Jag har läst kurser på annat universitet eller högskola och vill tillgodoräkna mig dessa. Hur gör jag?

Svar: Här hittar du information om tillgodoräkning samt blankett för tillgodoräkning inom de program som MND är programansvarig för: Tillgodoräkning

Om du är idrottslärare och har MND som hemvistinstitution behöver du i de flesta fall inte använda blanketten. Maila oss och fråga: studievagledning@mnd.su.se (ange namn, personnummer, ditt ärende).

Om MND inte är progransvarig för ditt program ska du normalt sett kontakta den institution som har hand om ämnet på Stockholms universitet,
se: Institutioner vid Stockholms universitet

Om du har utländska akademiska poäng som inte verkar höra till någon speciell institution på Stockholms universitet kan du prata med Examensenheten om s.k. Credit Transfer

7. Jag har glömt att anmäla mig till kurser. Är det för sent att anmäla sig?

Svar: Många utbildningar är fortfarande öppna för sen anmälan. Om du vet vilken kurs det är som du vill ha, kan du gå in på www.antagning.se för att söka fram utbildningar och göra din anmälan. Glöm inte att du måste vara inloggad för att du ska kunna se lärarprogramskurserna. Om du inte vet vilka kurser som gäller för dig inför nästa termin, börja med att läsa på våra sidor om valinformation och titta på studiegångarna där.
Eventuella frågor skickar du till oss på: studievagledning@mnd.su.se (ange namn, personnummer, ditt ärende).

8. Jag har gjort en sen anmälan. När får jag svar?

Svar: Om din anmälan inte hinner behandlas till det första urvalet, kommer besked efter urval 2. Se www.antagning.se.
Om du har problem som gäller själva anmälan går det bra att kontakta Antagningen på Stockholms universitet, 08-164922, studentavdelningen@su.se (ange namn, personnummer, ditt ärende).

9. Det står på min anmälan att jag är obehörig, men jag tycker att jag borde vara behörig. Vad gör jag?

Svar: Frågor om en aktuell anmälan ställer du med fördel direkt till Antagningen på Stockholms universitet: 08-164922, studentavdelningen@su.se (ange namn, personnummer, ditt ärende).
Om det gäller kurser som ges på MND (matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik) kan du också koktakta oss: studievagledning@mnd.su.se (ange namn, personnummer, ditt ärende).