Information inför tentamen

 

  • Om du ska skriva omtentamen på en kurs du läst en tidigare termin kan det hända att kursen numera har ny kurskod.
  • Nedan (rubrik "Datum för tentamen") anges datum, tid och lokal för tentamen.
  • När tentamen är färdig för utlämning publiceras information om detta i schemat.
  • Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Vid MND gäller dessutom att barn inte får medfölja vid tentamen samt att tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas.


Tentamensanmälan

Ska du skriva salstentamen (också omtentamen) måste du anmäla dig till tentan via www.student.ladok.se senast en vecka före tentamen. Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen.

Var noga med att kontrollera att du verkligen är anmäld till tentamen. Instruktioner för hur du anmäler dig och hur du ser att du är anmäld hittar du här: Lathund för studenter (408 Kb)

 

Datum för tentamen

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301/UMT231
Datum för tentamen/omtentamen är den 17 augusti 2020 (webbanmälan 23 juni - 9 augusti). Nästa tentamen är 25 september 2020.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, DEL I, kurskod UM4041/UMT441
Datum för tentamen/omtentamen är den 10 juni 2020 (webbanmälan 20 maj - 3 juni). OBS! Ingen salstentamen. Tentamen kommer att ske som en hemtentamen och öppnar kl 9.00 på Athena och kommer sedan att stängas efter ett visst antal timmar. Exakt efter hur många timmar är ännu inte klart, mer information om det kommer.

För dig som ska skriva omtentamen så kommer även det att ske som en hemtentamen. Din tentamen kommer också att öppnas i Athena. Du kommer därför att läggas in i Athena innan 8 juni så att du får tillgång till den när det är dags. I dagsläget vet vi inte vilka som är omtentander utan det dröjer till efter 3 juni.
 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, DEL I, kurskod UM4044 
OBS! Datum för tentamen/omtentamen är ändrat till den 12 maj 2020 (webbanmälan 14 april - 5 maj). Denna tentamen kommer att ges som en kombinerad hemtentamen/muntlig tentamen. Den kommer inte att vara anonym. För att kunna delta behöver du ha en dator med videokamera så att du kan legitimera dig via Zoom. En mer detaljerad beskrivning av upplägget skickas efter anmälan till tentamen. 

Naturvetenskap och teknik årskurs 4-6, DEL I, kurskod UM3106/UMT310/UM32UU
Datum för tentamen/omtentamen är den 3 juni 2020 (webbanmälan 14 maj - 27 maj). Eftersom all undervisning, inklusive examinationer, numer ska genomföras på distans kommer inte heller omexaminationen av ämnestentan bli en traditionell "salstenta" på plats. Ni kommer även denna gång, på distans, att få besvara ett antal uppgifter/frågor där ni redogör för den ämnesteori i biologi, fysik och kemi som tagits upp i kursens undervisning och i kurslitteraturen (se studiehandledninge, examinationsuppgift 1). Examinationen kommer att ske via din kurs Athena-sida. Nästa tentamen är 20 november 2020 (tid för webbanmälan kommer senare). 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL I, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen är ändrad pga Coronasituationen till 26 augusti 2020 (webbanmälan 8 april - 19 augusti). 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL II, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen är den 4 juni 2020 (webbanmälan 27 januari - 28 maj). OBS! Denna tentamen kommer pga Coronasituationen inte att vara en salstentamen och den kommer inte att vara anonym. Hela tentamen görs via videokonferens över internet. Tentamen kommer att vara uppdelad i både skriftliga och muntliga delar. 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL I, kurs inom ULV, kurskod UM36UU Datum för tentamen/omtentamen 4 juni 2020 (webbanmälan 27 januari - 28 maj). 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM22UU/UM22VU)
Datum för tentamen/omtentamen är 29 maj 2020 (webbanmälan 20 April - 22 Maj). OBS! pga Coronasituationen är det ingen salstentamen. Tentamen kommer att ske som en hemtentamen och den kommer inte att vara anonym

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring, kurskod UM5103.

Datum för tentamen/omtentamen är 27 maj 2020 (webbanmälan 20 April - 20 Maj). OBS! pga Coronasituationen är det ingen salstentamen. Tentamen kommer att ske som en hemtentamen.

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, kurskod UM2024/UM3009 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM20UU/UM20VU) 
Datum för tentamen är den 26 maj 2020 (webbanmälan 20 januari - 19 maj). OBS! Pga Coronasituationen är det ingen salstentamen och den kommer inte heller att vara anonym. Tentamen och omtentamen i kursen Mönster och samband kommer att ges som en hemtentamen istället för en salstentamen. Den kommer att publiceras kl 13.00 den 26 maj på den digitala plattform (Athena eller Mondo) som du som student använt när du gick denna kurs. Den ska lämnas in senast kl 23.59 den 27 maj på samma plattform. 
Nästa tentamen/omtentamen är den 26 augusti 2020. 

 

Särskilt stöd vid salstentamen

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast tre veckor före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov. Läs om vad du behöver göra på:

 

Tentamensutlämning

 

När en tentamen är klar för utlämning läggs schemahändelsen ”Utlämning av tentamen” in i kursens schema.
Utlämning av salstentamen sker i rum P461d. Medtag följande till utlämningen:

  • Giltig legitimation
  • Kurskod (t ex UM4041)
  • Din anonymkod på tentan (t ex 0001-ABC)
  • Datum då tentamen skrevs

En kurskamrat kan hämta ut din tenta om hen kan uppvisa giltig legitimation för er båda.
Om du inte har möjlighet att hämta din tenta under ordinarie utlämningstider kan vi i undantagsfall skicka hem tentan åt dig, förutsatt att du postar ett adresserat och frankerat kuvert till registrator. Du behöver lämna ut viss information till oss för att vi ska kunna skicka tentan. Kontakta registrator@mnd.su.se för mer information.

Ordinarie utlämningstider

  • Måndagar och tisdagar, kl. 13.00-14.00
  • Torsdagar, kl. 10.00-11.00

 

Om ordinarie utlämningstid är stängd anslås det här.

Ingen tentamensutlämning tills vidare. Om du vill få tillbaka en tenta du tidigare gjort, kontakta registrator@mnd.su.se