Information inför tentamen

 • På MND:s kurshemsidor anges om en kurs innehåller salstentamen.
 • Om du ska skriva omtentamen på en kurs du läst en tidigare termin kan det hända att kursen numera har ny kurskod.
 • Nedan (rubrik "Datum för tentamen") anges datum, tid och lokal för tentamen.
 • När tentamen är färdig för utlämning publiceras information om detta i schemat.
 • Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Vid MND gäller dessutom att barn inte får medfölja vid tentamen samt att tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas.


Tentamensanmälan

Ska du skriva salstentamen (också omtentamen) måste du anmäla dig till tentan via www.student.ladok.se senast en vecka före tentamen. Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen.

 

Datum för tentamen

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301/UMT231
Datum för tentamen/omtentamen är den 13 november 2019  (webbanmälan 21 oktober - 6 november). Nästa tentamen är den 18 februari 2020. 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, DEL I, kurskod UM4041/UMT441
Datum för tentamen/omtentamen är den 29 november 2019 (webbanmälan 4 november - 22 november). Nästa tentamen är den 7 januari 2020. 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, DEL I, kurskod UM4044 
Datum för tentamen/omtentamen är den 17 december 2019 (webbanmälan 4 november - 10 december). Nästa tentamen är den 4 mars 2020. 

Naturvetenskap och teknik årskurs 4-6, DEL I, kurskod UM3106/UMT310
Datum för tentamen/omtentamen 22 november 2019 (webbanmälan 9 september - 15 november). Nästa tentamen är den 17 december.

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL I, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen 19 november 2019 (webbanmälan 14 oktober - 12 november). Nästa tentamen är 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL II, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen 25 november 2019 (webbanmälan 31 oktober - 18 november). Nästa tentamen är 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM22UU/UM22VU)
Datum för tentamen/omtentamen är 7 januari 2020 (webbanmälan 11 november - 31 december). Nästa tentamen/omtentamen är 16 mars 2020.

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring, kurskod UM5103
Datum för tentamen/omtentamen är 8 januari 2020 (webbanmälningstid kommer senare). Nästa tentamen/omtentamen är 4 mars 2020.

 

 

Särskilt stöd vid salstentamen

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast tre veckor före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov. Läs om vad du behöver göra på:

 

Tentamensutlämning

När en tentamen är klar för utlämning läggs schemahändelsen ”Utlämning av tentamen” in i kursens schema.
Utlämning av salstentamen sker i rum P461d. Medtag följande till utlämningen:

 • Giltig legitimation
 • Kurskod (t ex UM4041)
 • Din anonymkod på tentan (t ex 0001-ABC)
 • Datum då tentamen skrevs

En kurskamrat kan hämta ut din tenta om hen kan uppvisa giltig legitimation för er båda.
Om du inte har möjlighet att hämta din tenta under ordinarie utlämningstider kan vi i undantagsfall skicka hem tentan åt dig, förutsatt att du postar ett adresserat och frankerat kuvert till registrator. Du behöver lämna ut viss information till oss för att vi ska kunna skicka tentan. Kontakta registrator@mnd.su.se för mer information.

Ordinarie utlämningstider

 • Måndagar och tisdagar, kl. 13.00-14.00
 • Torsdagar, kl. 10.00-11.00

Om ordinarie utlämningstid är stängd anslås det här.