Information inför tentamen

 • På MND:s kurshemsidor anges om en kurs innehåller salstentamen.
 • Om du ska skriva omtentamen på en kurs du läst en tidigare termin kan det hända att kursen numera har ny kurskod.
 • Nedan (rubrik "Datum för tentamen") anges datum, tid och lokal för tentamen.
 • När tentamen är färdig för utlämning publiceras information om detta i schemat.
 • Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Vid MND gäller dessutom att barn inte får medfölja vid tentamen samt att tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas.


Tentamensanmälan

Ska du skriva salstentamen (också omtentamen) måste du anmäla dig till tentan via www.student.ladok.se senast en vecka före tentamen. Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen.

Var noga med att kontrollera att du verkligen är anmäld till tentamen. Instruktioner för hur du anmäler dig och hur du ser att du är anmäld hittar du här: Lathund för studenter (408 Kb)

 

Datum för tentamen

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301/UMT231
Datum för tentamen/omtentamen är den 7 april 2020 INSTÄLLT! Nästa tentamen är i augusti 2020. Datum kommer senare. 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, DEL I, kurskod UM4041/UMT441
Datum för tentamen/omtentamen är den 28 april 2020 (webbanmälan 23 mars - 21 april).  

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, DEL I, kurskod UM4044 
Datum för tentamen/omtentamen är den 5 maj 2020 (tid för webbanmälan kommer senare). 

Naturvetenskap och teknik årskurs 4-6, DEL I, kurskod UM3106/UMT310/UM32UU
Datum för tentamen/omtentamen är den 21 april 2020 (webbanmälan 20 januari - 14 april). 

 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL I, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen 22 april 2020 (webbanmälan 27 januari - 15 april). 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL II, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen 4 juni 2020 (webbanmälan 27 januari - 28 maj). 

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL I, kurs inom ULV, kurskod UM36UU Datum för tentamen/omtentamen 4 juni 2020 (webbanmälan 27 januari - 28 maj). 
 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM22UU/UM22VU)
Datum för tentamen/omtentamen är 16 mars 2020 (webbanmälan 05 februari - 09 mars)Nästa tentamen/omtentamen är 29 maj 2020.

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring, kurskod UM5103
Datum för tentamen/omtentamen är 4 mars 2020 (webbanmälan 05 februari - 26 februari)Nästa tentamen/omtentamen är 27 maj 2020.

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, kurskod UM2024/UM3009 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM20UU/UM20VU) 
Datum för tentamen är den 26 maj 2020 (webbanmälan 20 januari - 19 maj). Nästa tentamen/omtentamen är den 26 augusti 2020. 

 

Särskilt stöd vid salstentamen

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast tre veckor före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov. Läs om vad du behöver göra på:

 

Tentamensutlämning

 

När en tentamen är klar för utlämning läggs schemahändelsen ”Utlämning av tentamen” in i kursens schema.
Utlämning av salstentamen sker i rum P461d. Medtag följande till utlämningen:

 • Giltig legitimation
 • Kurskod (t ex UM4041)
 • Din anonymkod på tentan (t ex 0001-ABC)
 • Datum då tentamen skrevs

En kurskamrat kan hämta ut din tenta om hen kan uppvisa giltig legitimation för er båda.
Om du inte har möjlighet att hämta din tenta under ordinarie utlämningstider kan vi i undantagsfall skicka hem tentan åt dig, förutsatt att du postar ett adresserat och frankerat kuvert till registrator. Du behöver lämna ut viss information till oss för att vi ska kunna skicka tentan. Kontakta registrator@mnd.su.se för mer information.

Ordinarie utlämningstider

 • Måndagar och tisdagar, kl. 13.00-14.00
 • Torsdagar, kl. 10.00-11.00

 

Om ordinarie utlämningstid är stängd anslås det här.

Ingen tentamensutlämning tills vidare. Om du vill få tillbaka en tenta du tidigare gjort, kontakta registrator@mnd.su.se