Information inför tentamen

Tentamensanmälan

Särskilt stöd vid salstentamen

Tentamensutlämning

Schemalagda omtentor

 

Information inför tentamen

 • På MND:s kurshemsidor anges om en kurs innehåller salstentamen.
 • I schemat, som du kan klicka dig vidare till från kurshemsidan, anges när anmälan till tentamen stänger (en vecka före tentamen). Observera att om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen så gäller ett annat datum.
 • Om du ska skriva omtentamen på en kurs du läst en tidigare termin kan det hända att kursen numera har ny kurskod. Gå då efter kursnamnet när du letar efter rätt kurshemsida istället för kurskod.
 • I schemat anges datum, tid och lokal för tentamen. Ca två dagar före tentamenstillfället kompletteras informationen med eventuella tillåtna hjälpmedel.
 • När tentamen är färdig för utlämning publiceras information om detta i schemat.
 • Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Vid MND gäller dessutom att barn inte får medfölja vid tentamen samt att tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas.


Tentamensanmälan

Ska du skriva salstentamen (också omtentamen) måste du anmäla dig till tentan via www.student.ladok.se senast en vecka före tentamen. Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen.

 

Särskilt stöd vid salstentamen

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast tre veckor före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov. Läs om vad du behöver göra på:

 

Tentamensutlämning

När en tentamen är klar för utlämning läggs schemahändelsen ”Utlämning av tentamen” in i kursens schema.
Utlämning av salstentamen sker i rum P461d. Medtag följande till utlämningen:

 • Giltig legitimation
 • Kurskod (t ex UM4041)
 • Din anonymkod på tentan (t ex 0001-ABC)
 • Datum då tentamen skrevs

En kurskamrat kan hämta ut din tenta om hen kan uppvisa giltig legitimation för er båda.
Om du inte har möjlighet att hämta din tenta under ordinarie utlämningstider kan vi i undantagsfall skicka hem tentan åt dig, förutsatt att du postar ett adresserat och frankerat kuvert till registrator. Du behöver lämna ut viss information till oss för att vi ska kunna skicka tentan. Kontakta registrator@mnd.su.se för mer information.

Ordinarie utlämningstider

 • Måndagar och tisdagar, kl. 13.00-14.00
 • Torsdagar, kl. 10.00-11.00

Om ordinarie utlämningstid är stängd anslås det här.

 

Schemalagda omtentor

Vill du ha information om alla schemalagda omtentamenstillfällen på en kurs? Gör såhär:

 • Gå till schema.su.se och klicka på Avancerad sökning i högerkolumnen.
 • Korrigera eventuellt perioden du vill söka inom. Standardinställningen är att sökningen omfattar en termin framåt.
 • Leta upp Kurs i rullisten och ange den/de kurskoder du vill hitta omtentamen för i sökrutan, klicka därefter på Sök.
 • Klicka på Lägg till alla i vänsterkolumnen för att lägga till sökresultatet i högerkolumnen Mina val.
 • Leta upp Undervisningstyp i rullisten och ange omtentamen i sökrutan, klicka därefter på Sök.
 • Klicka på Lägg till alla i vänsterkolumnen för att lägga till sökresultatet i högerkolumnen Mina val.
 • Klicka på Visa schema.

 
Tentor schemaläggs som regel ett år i förväg, men det förekommer att de förs in i schemat med kortare varsel.