tentamensbild
 
 

Tentamensanmälan

Alla som ska skriva tentamen/omtentamen måste anmäla sig via www.student.ladok.se senast en vecka innan tentamensdatum (se datum nedan). Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen. 


Särskilt stöd vid tentamen

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen så kan du få ett intyg av samordnaren vid Studentavdelningen. Intyget kan till exempel gälla att du har rätt att få mer tid, skriva enskilt eller få tillgång till dator med rättstavningsprogram. I början av varje kurs lämnar du kopia av intyget till din lärare.

OBS! Om du anmäler dig till en omtentamen är det viktigt att du snarast skickar en kopia av intyget till kursadministrationen kursadministration@mnd.su.se, samtidigt som du gör anmälan. Skriv även i mejlet om du kan sitta i en mindre grupp och skriva eller om du behöver boka ett resursrum. Detta gäller även om du tidigare lämnat kopia på intyget.

Utlämning av tentamen

Du måste kunna visa upp en giltig ID handling även när du hämtar ut din tentamen. Alla studenter hämtar sin egen tentamen.

Utlämning av tentamen i Matematik II för grundlärare åk F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204 som skrevs den 20 december görs hos Helena Sternhoff, rum P415, fr o m torsdagen den 11 januari på våra öppettider

Utlämning av tentamen i Matematik II för grundlärare åk 4-6, II: Geometri, kurskod UM4041 som skrevs den 18 december görs hos Helena Sternhoff, rum P415, fr o m tisdagen den 16 januari på våra öppettider

 

Tider för tentamen i kurser inom lärarprogrammet


OBS! Ta med dig giltig legitimation till tentamen!

 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301
Datum för tentamen/omtentamen är den 13 februari 2018 (webbanmälan 15 januari - 6 februari). OBS! Det enda material du får ha med dig till den skriftliga tentamen i UM2301 är skrivverktyg så som pennor, sudd, linjal och liknande. Inga anteckningar eller böcker får alltså tas med. Nästa tentamenstillfälle är den 5 april.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, kurskod UM4041 
Datum för tentamen/omtentamen är den 5 mars (del 1) och 6 mars (del 2) 2018 (anmälan till ena eller båda tillfällena sker i samma webbanmälan 31 januari - 26 februari). 
Nästa tentamenstillfälle är den 24 maj 2018 (webbanmälan 30 april - 17 maj).

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, kurskod UM4044
Datum för tentamen/omtentamen är den 30 januari (webbanmälan 5 januari - 23 januari). Nästa tentamenstillfälle är den 14 maj.

 

Naturvetenskap och teknik för grundlärare år 4-6, kurskod UM3101 (moment 1)
Datum för tentamen/omtentamen är den 9 april (webbanmälan 15 januari - 2 april). Nästa tentamenstillfälle är den 4 maj.


Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2202  
 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204
Datum för tentamen/omtentamen är den 14 mars (webbanmälan 15 januari - 7 mars). 

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring kurskod UM5103
Datum för tentamen/omtentamen är den 14 mars (webbanmälan 15 februari - 7 mars).

Matematik IV för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet och algebra kurskod UM5101
Datum för tentamen/omtentamen är den 14 mars (webbanmälan 15 februari - 7 mars). 

 

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV-projektet, UM36UU
Datum för skriftlig Fx-komplettering i Moment 4 är 7 februari 2018 (webbanmälan 15 - 31 januari).
Datum för skriftlig omexamination i Moment 4 är 28 februari 2018 (webbanmälan 15 januari - 21 februari).
Datum för Dugga 4 i Moment 1 är 16 maj 2018 (webbanmälan 13 februari - 9 maj).
Datum för skriftligt omprov i Moment 1 är 4 juni 2018 (webbanmälan 13 februari - 28 maj).


Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6 - kurs inom ULV-projektet, kurskod UM32UU (moment 1)
Datum för tentamen är den 9 april 2018 (webbanmälan 13 februari - 2 april).

 

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Här kan du läsa om vilka regler som gäller vid salstentamen, hemtentamen och laborationer.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Anonyma tentamina

Du har möjlighet att skriva anonym tentamen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.