All information inför och under din salstentamen hittar du här:

Vid salstentamen för kurser som ges av MND gäller dessutom följande,

  • Barn inte får medfölja vid tentamen
  • Tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas

Särskilt stöd vid salstentamen

Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast 8 dagar före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov. Läs om vad du behöver göra på:

Tentamensutlämning

Med anledning av Corona sker tills vidare ingen tentamensutlämning. Om du vill få tillbaka en tentamen du tidigare gjort, så kontakta kursadministrationen:

E-post:  kursadministration@mnd.su.se

Följande behöver du uppge i kontakt med kursadministrationen:

  • namn och personnummer
  • adress som du vill att vi skickar tentamen till
  • kurskod och anonymkod
  • datum då tentamen skrevs

 

Datum för tentamen

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301/UMT231
Datum för tentamen/omtentamen är den 12 februari 2021 (webbanmälan 19 januari - 4 februari). Pga rådande situation så kommer denna tentamen inte att vara en salstentamen. Tentamen kommer istället att vara en hemtentamen. Nästa tentamen är den 13 april.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, DEL I, kurskod UM4041/UMT441
Datum för tentamen/omtentamen är den 29 januari 2021 (webbanmälan 11 januari - 21 januari). Pga rådande situation så kommer denna tentamen inte att vara en salstentamen. Tentamen kommer istället att vara en hemtentamen. 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, DEL I, kurskod UM4044 
Datum för tentamen/omtentamen är den 8 mars 2021 (webbanmälan 15 februari - 28 februari). Nästa tentamen är den 11 maj.

Naturvetenskap och teknik årskurs 4-6, DEL I, kurskod UM3106/UMT310/UM32UU
Datum för tentamen/omtentamen är 12 april (webbanmälan 18 februari - 3 april). Eftersom det mesta av undervisningen, inkl examinationer, ska genomföras på distans kommer inte denna tenta bli en traditionell "salstenta" på plats, ej heller anonym. Ni kommer, på distans, få besvara ett antal uppg./frågor där ni redogör för den ämnesteori i BI, FY och KE som tagits upp i kursens undervisning och i kurslitt (se studiehandl, examinationsuppg 1). Examinationen kommer att ske via din kurs Athena-sida. Eventuella omtentander kontaktar kursansvariga lärare innan tentamen: Sofie.Stenlund@mnd.su.se, Charlotta.Billing@mnd.su.se. Nästa tentamen är den 24 maj.

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL I, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen är 30 november 2020 (webbanmälan 28 oktober - 21 november). 
Pga rådande situation så kommer denna tentamen inte att vara en salstentamen. Tentamen kommer istället att vara en hemtentamen och den kommer inte att vara anonym.

Matematik och lärande för årskurs F-6, DEL II, kurs inom ULV, kurskod UM54UU
Datum för tentamen/omtentamen är den 2 februari 2021 (webbanmälan 11 januari - 24 januari). Pga rådande situation så kommer denna tentamen inte att vara en salstentamen. Tentamen kommer istället att vara en hemtentamen och den kommer inte att vara anonym. 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM22UU/UM22VU)
Datum för tentamen/omtentamen är 12 januari 2021 (webbanmälan 15 december - 4 januari). OBS! pga Coronasituationen är det ingen salstentamen. Tentamen kommer att ske som en hemtentamen och den kommer inte att vara anonym. 

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring, kurskod UM5103.

Datum för tentamen/omtentamen är 11 Januari 2021 (webbanmälan 10 december 2020- 03 januari 2021). OBS! Tentamen planeras som salstentamen men pga Coronasituationen kan det ändras. Webbsiddan kommer uppdateras så fort det blir ändringar. 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, kurskod UM2024/UM3009 (Kurskod för ULV/VAL-studenter: UM20UU/UM20VU) 
Datum för tentamen/omtentamen är