Du ansöker om tillgodoräknande hos den institution som ger kursen/delkursen.

Om du läser ett program som MND är programansvarig för ska du alltså ändå vända dig till den institution som ger kursen/delkursen som du vill tillgodoräkna.

För tillgodoräknande av kurser/delkurser som ges av MND 

Handläggningstiden är 2-3 månader. Du kommer skriftligen att meddelas beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Ifylld och underskriven blankett skickas till:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Du kan också skicka blanketten med e-post till  studievagledning@mnd.su.se

Har du frågor om tillgodoräknande vid MND så kontakta studievägledning: Studievägledning