Handläggningstiden är 2-3 månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Ifylld och underskriven blankett skickas till:

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Du kan också skicka brevet med e-post till  studievagledning@mnd.su.se

Har du frågor om Tillgodoräknande och undrar något kring det, kontakta studievägledning: Studievägledning