VAL

VAl

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL)

VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam i skolan, men saknar relevant examen och vill komplettera dina tidigare meriter för att uppnå lärarexamen.

Information om kurser inom VAL som ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik se:

Läs mer