Fredag 18 januari 2019

Kl. 10 i Aula Magna

Alla nyantagna lärarstudente vid Stockholms universitet
hälsas välkomna i Aula Magna, Frescati.

 • Välkomsttal
 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Centrala lärarstudentrådet
 • Lärarstudenternas klubbmästeri 
 • Medieverkstaden
 • Kom igång med IT och biblioteket
 • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
 • Studenthälsa
 • Avslutning

Kl 13:15-15:15 i Vivi Täckholmsalen, Svante Arrhenius väg 20A

Programspecifik information för dig som är antagen till Grundlärarprogrammet inriktning 4-6. På kartan nedan ser du var du hittar Vivi Täckholmsalen.

 • Prefekt Bengt-Olov Molander hälsar välkommen.
 • Programansvarig Lasse Forsberg berättar om Grundlärarprogrammet 4-6.
 • Kursansvariga lärare för termin 1 berättar om sina kurser.
 • Studievägledare Kristina Norhammar informerar.

14:30-16:00 Studentmässa i Aula Magna