Det innebär att vi har ansvar för olika delar av VFUn. MND ansvarar för kursinnehållet och informationen i VFU-portföljen. VFU-sekretariatet ansvarar för placeringen till kommun samt att VFU-portföljen (och VFU-portalen) fungerar. Kommunens VFU-samordnare ansvarar för studentens placering till skola, skolan ansvarar för placeringen till VFU-handledare. Nedan är en lista på vanliga frågor och hänvisning till vem studenten ska vända sig till i olika frågor.

Vad gör jag som student om….
 

1) …min handledare har slutat?

Du kontaktar skolans VFU-ansvarig eller motsvarande. Så länge som du har en skolplacering, är skolan ansvarig för dig. Alla kontaktuppgifter finns i din VFU-portfölj. Det är också viktigt att du kontaktar din skola i samband med att du registrerar dig på kursen, för att kontrollera att din VFU-handledare fortfarande kan ta emot dig.

2) …jag vill byta handledare?

Ta upp frågan med VFU-ansvarig (eller motsvarande) på skolan. Det är skolan som har placerat dig till lämplig handledare. Om du av någon anledning vill byta, så är det skolan som har ansvar och överblick över handledarna.

3) …jag vill byta handledare, men kan (av olika skäl) inte vända mig till VFU ansvarig på skolan?

Vänd dig till VFU-samordnaren i din kommun där du har din placering.

4) …jag vill byta skolplacering?

Vänd dig till VFU-samordnaren i din kommun där du har din placering. Tänk på att kunna formulera sakliga skäl.

5) ….jag vill byta kommunplacering pga att jag har flyttat

Se hur du ansöker om byte av kommun här:

Tänk på att du behöver vara ute i mycket god tid! Senast 15/5 respektive 15/11 för byte nästkommande termin.

6) …jag inte ser min placering i VFU-portföljen?

Vänd dig till VFU-sekretariatets support portfoljvfu@su.se
Viktigt! Tänk på att du måste vara registrerad på VFU-kurs för att kunna se din placering och för att kommunen ska veta att du kommer till skolan. Om du inte registrerar dig i samband med att webbregistreringen är öppen, kommer du inte få någon placering inför din första VFU-kurs.

7) …jag har frågor om kursens genomförande?

Vänd dig till kursansvarig. Kontaktuppgifter finns i din VFU-portfölj.

8) ...jag är inte behörig att registrera mig i samband med att webbregistreringen öppnar?

Du kan komplettera dina poäng fram till 4 veckor före kursstart. Det är viktigt att du står i kontakt med skolan och berättar om din situation, så att din VFU-handledare kan planera för att ta emot dig. Du behöver även stå i kontakt med kursadministrationen så de kan se till att du blir registrerad.

9) …jag inte är behörig att registrera mig i samband med att webbregistreringen öppnar samt att min handledare har slutat?

Du har fortfarande möjlighet att registrera dig fram till 4 veckor före kursstart, men vi kan här inte garantera att det går att finna en ny placering. Viktigt att du står i kontakt med skola/kommun om din situation!

10) ...Om jag vill veta vilka kurstider min VFU-kurs har?

Se Studiegång programstudent  och välj ditt program för att hitta information om studiegång, termin för termin.
Se Terminstider och periodindelning för terminstider samt periodindelning och terminsdelstider.