Vår VFU-ansvarig har som uppgift att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med VFU-kurslärarna och de VFU-ansvariga vid övriga institutioner. VFU-ansvarig har dessutom ett särskilt ansvar att vara kontaktperson på Stockholms universitet för kommuner inom Region Nordost (Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker).

Studenter som har generella frågor kring verksamhetsförlagd utbildning och som har sin hemvist på MND kan vända sig till VFU-ansvarig, e-post: vfu@mnd.su.se