Som student utbildas du i nära kontakt med skolan och deltar aktivt i det pedagogiska arbetet. När du påbörjar din lärarutbildning kommer du att få en placering för din VFU.

Registerutdrag för VFU

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU, genomgå en registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Ansökningsblankett för utdrag ur belastningsregistret finns på Polisens webbplats, www.polisen.se.

Tänk på att intyget måste förnyas efter ett år.

Sekretess och tystnadsplikt

Under din VFU kommer du i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter.

VFU-handboken

Viktig information inom verksamhetsförlagd utbildning.

VFU-portfölj

I VFU-portföljen ser du som student din placering och kontaktuppgifter till kommunen. Här dokumenterar du dina erfarenheter under din VFU och får respons från din VFU-handledare och din VFU-kurslärare.

F A Q

Här finner du svar på vanligt förekommande frågor om VFU.