Utbildning

Välkommen till oss

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Institutionen erbjuder också magister-, masterprogram, utbildning på forskarnivå samt fristående kurser.

 

Program och kurser
Vanliga frågor och svar
Studentliv
Allt du behöver veta om ditt program eller kurs
Utbytesstudier och VFU utomlands
Efter studierna