Utbildning

Ny lärarstudent HT2020

 

Grattis till din utbildningsplats och varmt välkommen till lärarutbildningen vid Stockholms universitet! Här hittar du information om introduktion och terminsstart höstterminen 2020.

mnd.su.se/nystudent

Välkommen till oss

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Institutionen erbjuder också magister-, masterprogram, utbildning på forskarnivå samt fristående kurser.

Program och kurser
Vanliga frågor och svar
Studentliv
Allt du behöver veta om ditt program eller kurs
Utbytesstudier och VFU utomlands
Efter studierna