Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Singapore

Verksamhetsförlagd utbildningen (VFU) i Singapore

Genom ett nyetablerat utbytesavtal kommer vi att erbjuda möjligheten att genomföra VFU III i skolor i Singapore i samarbete med National Institute of Education. En fantastisk möjlighet att skaffa sig en internationell lärarerfarenhet!

Jill Adler

Jill Adler tilldelas Svend Pedersen Lecture Award 2015

Utmärkelsen Svend Pedersen Lecture Award har år 2015 tilldelats Professor Jill Adler, University of the Witwatersrand i Johannesburg, Sydafrika och Kings College i London. Prisföreläsningen hålls den 20 maj kl. 16-17.30, G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20C, Frescati.

Carl-Johan Rundgren

Forskarporträtt: Carl-Johan Rundgren

Carl-Johan Rundgren är är universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik. Han är särskilt intresserad av den roll som olika kommunikativa resurser spelar för lärande i naturvetenskap.