Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Introduktion

Nya lärarstudenter

Grattis till din utbildningsplats och varmt välkommen till lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Här hittar du information om introduktion, insparq och terminsstart.

Prefekt Maria Andrée

Ny ledning vid institutionen

Maria Andrée är ny prefekt och Kicki Skog är ny ställföreträdande prefekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Singapore

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Singapore

Genom ett nyetablerat utbytesavtal kommer vi att erbjuda möjligheten att genomföra VFU III i skolor i Singapore i samarbete med National Institute of Education. En fantastisk möjlighet att skaffa sig en internationell lärarerfarenhet! Informationsmöte 9 september.