Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Lovisa Sumpter

Forskarporträtt: Lovisa Sumpter

Lovisa Sumpter är nyanställd docent och universitetslektor i matematikämnets didaktik vid MND. Hon är särskilt intresserad av tre områden: matematiska resonemang, affekt och genus.

Karim Hamza

Forskare och skolan - Karim Hamza

Karim Hamza är forskare på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Han utvecklar empiriskt grundade didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i sin dagliga verksamhet