Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Carl-Johan Rundgren

Se den öppna föreläsningen: Naturvetenskap i media

Docent Carl-Johan Rundgren pratar bland annat om: Vilka naturvetenskapliga begrepp används i media? Vad är det för mening med att känna till naturvetenskapliga begrepp om man inte är naturvetare? I vilka sammanhang behöver vi naturvetenskapliga begrepp?

Uppgift

Maths trails i Bielefeld, Tyskland

Under våren åkte tio studenter från Stockholms universitet två veckor till Tyskland för att delta i ett Eramsusprojekt kring utomhusmatematik.

Jakob Gyllenpalm

Forskarporträtt: Jakob Gyllenpalm

Jakob Gyllenpalm är universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik. Hans forskningsintresse riktar sig mot lärarutbildning.