Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Paola Valero

FoU-dagen - 2016

Den 25 maj genomförde MND ”FoU-dagen” för åttonde året i följd. Dagen är en möjlighet att ta del av institutionens forskning och utbildningsområden.

Nyanlända elever

Kompetensutveckling för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För mer information se: Undervisa nyanlända elever

Iben Christiansen

Forskare och skolan - Iben Christiansen

Iben Christiansen är docent och arbetar på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Hon har ett särskilt intresse för matematiklärarutbildning och hur teori och praktik hör ihop.