Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Utbildning

Sen anmälan till vissa program och kurser vid MND

Efter den 15 juli har du en ny möjlighet att söka till vårt ämneslärarprogram, magisterprogram, masterprogram och vissa av våra fristående kurser.

Macau campus

ICMI 23 Study - i Macao

Den 3-7 juni genomfördes ”ICMI STUDY-23”vid universitetet i Macao. Studiekonferensen handlade om aritmetik med heltal för de tidigare skolåren, Primary Mathematics study on Whole Number Arithmetics. Judy Sayers och Kerstin Larsson från MND deltog i studiekonferensen.

Singapore

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Singapore

Genom ett nyetablerat utbytesavtal kommer vi att erbjuda möjligheten att genomföra VFU III i skolor i Singapore i samarbete med National Institute of Education. En fantastisk möjlighet att skaffa sig en internationell lärarerfarenhet!