Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Maria Andrée

Forskare och skolan - Hur får man eleverna mer delaktiga?

Hur upplever elever meningsfullhet och delaktighet? Maria Andrée, docent på Institutionen för matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, berättar i webbfilmen om sin forskning som fokuserar på elevernas lärande i de naturvetenskapliga ämnena.

Paul Andrews and Judy Sayers

Anslag på drygt 9 miljoner till projekt inom matematikämnets didaktik

Vetenskapsrådet har beviljat mer än 9 miljoner till Paul Andrews och Judy Sayers, Institutionen för matematik och naturvetenskapsämnenas didaktik för att under fem år undersöka hur barn i årskurs 1 utvecklar grundläggande taluppfattning (foundational number sense, eller FONS, på engelska).