Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
En syrehatt

Två kreativa utställningar – lärande för hållbar utveckling

Sofie Stenlund lärarutbildare och Cecilia Caiman lärarutbildare och forskare vid MND, slår ett slag för värdet att låta studenterna driva hållbarhetsfrågorna i det öppna offentliga rummet på Stockholms universitet.

Ida

Ida gjorde VFU i Singapore

Ida Jia-Qi Zhang som läser på Grundlärarprogrammet 4-6 är den första lärarstudent på SU som har gjort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Singapore

Flagga SU

Forskare som undervisar lärarstudenter - filmer

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har en djup och bred förankring i aktuell forskning. Här kan du se vad några utav lärarna har för forskningsområden och i vilka lärarprogram som de har undervisning.