Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Vi söker två universitetslektorer

Nu söker vi två universitetslektorer i matematikämnets didaktik. Sista ansökningsdag: 2014-12-12

Per Anderhag

Disputation Per Anderhag

Fredagen den 14 november 2014 lägger Per Anderhag fram sin avhandling "Taste for Science: How can teaching make a difference for students’ interest in science?"

Master i matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet”

Huvudområdet matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap.