Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Professor Steve Alsop

Steve Alsop tilldelas Svend Pedersen Lecture Award 2016

Utmärkelsen Svend Pedersen Lecture Award tilldelas år 2016 Professor Steve Alsop, Faculty of Education, York University, Canada. Prisföreläsningen kommer att hållas den 25 maj kl. 13-14.30 i Vivi Täckholmssalen, Svante Arrhenius väg 20 A.

Iben Christiansen

Forskare och skolan - Iben Christiansen

Iben Christiansen är docent och arbetar på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Hon har ett särskilt intresse för matematiklärarutbildning och hur teori och praktik hör ihop.

Universitetet

Aktuell samverkan

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samverkar med det omgivande samhället på olika sätt. Här kan du ta del av exempel på samarbeten där MND medverkar