Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Stockholms universitet har tillsammans med KTH fått i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

Astrid Pettersson

Högre särskilt stipendium till professor Astrid Pettersson

Professor Astrid Pettersson vid MND har tillsammans med professorerna Ulf P Lundgren, tidigare professor vid Lärarhögskolan i Stockholm, och Bengt Johansson vid Göteborgs universitet tilldelats Lärarstiftelsens högre särskilda stipendium.

Thomas Krigsman

Thomas Krigsman MND utsedd till årets lärare 2016!

Konkurrensen till utmärkelsen var i år mycket hård med 150 nominerade lärare. Thomas Krigsman lärarutbildare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik var den starkaste kandidaten inom Naturvetenskapliga fakulteten.

Nyanlända elever

Kompetensutveckling för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För mer information se: Undervisa nyanlända elever