Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ida

Ida gjorde VFU i Singapore

Ida Jia-Qi Zang som läser på Grundlärarprogrammet 4-6 är den första lärarstudent på SU som har gjort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Singapore

Cecilia Caiman

Forskare och förskolan - Cecilia Caiman

Cecilia Caiman är lärarutbildare och forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Cecilia är engagerad i hållbar utveckling och lärande. Se filmen och hör henne berätta om sin forskning.

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade

Stockholms universitet har tillsammans med KTH fått i uppdrag att anordna en ny kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade.