Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Gustav Fridolin

Ma/Nv-Biennette, utbildningsministern öppningstalar

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommer att hålla öppningsanförandet på Ma/Nv-biennette. Kom och lyssna på hans visioner om framtidens skola och ta del av en fullmatad konferens för lärare. Konferensen hålls den 31 januari 2015 på Stockholms universitet, Frescati.

Maria Andrée

Hon vill lyfta fram lekens betydelse för lärande

Många förknippar lekar under lektionstid med stökiga klassrum. Maria Andrée ser däremot leken som en möjlighet för eleven att ta kommandot över sitt lärande och att pröva olika identiteter.

Inger Wistedt

Forskarporträtt: Inger Wistedt

Inger Wistedt är professor emerita vid Institutionen för matematikämnets didaktik. Hon är särskilt intresserad av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i matematikundervisning med fokus på kunskapsbildningens villkor och förutsättningar