Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Gustav Fridolin

Utbildningsministern öppningstalar på Ma/Nv-biennette

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommer att hålla öppningsanförandet på Ma/Nv-biennette. Kom och lyssna på hans visioner om framtidens skola och ta del av en fullmatad konferens för lärare. Konferensen hålls den 31 januari 2015 på Stockholms universitet, Frescati.

Master i matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet”

Huvudområdet matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap.

Iann Lundegård

Forskarporträtt: Iann Lundegård

Iann Lundegård är universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid MND. Han är särskilt intresserad av utbildning kring innehåll som befinner sig i skärningspunkten mellan natur och samhälle.