Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Sjöhistoriska

Samarbete med Sjöhistoriska museet

Projekt ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling” som leds av Jesús Piqueras universitetslektor vid MND, har i samarbete med Sjöhistoriska museet utvecklat och testat ett skolprogram ”Hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”

Eva Norén

Eva Norén - ny ordförande för NoRME

Eva Norén universitetslektor vid MND har utnämnts till ny ordförande för NoRME (Nordic Society for Research in Mathematics Education).

En syrehatt

Två kreativa utställningar – lärande för hållbar utveckling

Sofie Stenlund lärarutbildare och Cecilia Caiman lärarutbildare och forskare vid MND, slår ett slag för värdet att låta studenterna driva hållbarhetsfrågorna i det öppna offentliga rummet på Stockholms universitet.