Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Gustav Fridolin

Ma/Nv-Biennette, utbildningsministern öppningstalar

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommer att hålla öppningsanförandet på Ma/Nv-biennette. Kom och lyssna på hans visioner om framtidens skola och ta del av en fullmatad konferens för lärare. Konferensen hålls den 31 januari 2015 på Stockholms universitet, Frescati.

Jesus Piqueras

Verktyg för museipedagogers professionsutveckling

Naturhistoriska riksmuseet har beviljats ett forskningsbidrag för projektet ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling”. Projektet leds av Jesús Piqueras, forskare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Karim Hamza

Anslag för forskning om hur undervisning ska utveckla riskbedömning

Karim Hamza beviljas närmare fyra miljoner kronor för att studera hur undervisning i naturvetenskap kan hjälpa elever att utveckla förmågan att göra riskbedömningar.