Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Per-Olof Wickman

Professor Per-Olof Wickman invald i Kungliga Vetenskapsakademin

Professor Per-Olof Wickman vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har blivit invald i klass X för framstående förtjänst om vetenskap vid Kungliga Vetenskapsakademin.

Verner Gerholm

Licentiatseminarium Verner Gerholm

Verner Gerholm håller licentiatseminarium för avläggande av filosofie licentiatexamen i matematikämnets didaktik med uppsatsen "Matematiskt begåvade ungdomars motivation och erfarenheter av utvecklande verksamheter".