Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Lärarlyftet

Lärarlyftet II är öppet för sen anmälan

Du kan fortfarande göra en sen anmälan till kurser inom Lärarlyftet II, inför höstterminen 2015.

Singapore

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Singapore

Genom ett nyetablerat utbytesavtal kommer vi att erbjuda möjligheten att genomföra VFU III i skolor i Singapore i samarbete med National Institute of Education. En fantastisk möjlighet att skaffa sig en internationell lärarerfarenhet!

P-O Wickman

Forskarporträtt: Per-Olof Wickman

Per-Olof Wickman är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik. Didaktik är lärares professionsvetenskap. Inom denna ram utvecklar han modeller som lärare kan använda för att analysera undervisningen. Läs mer om Per-Olof Wickmans olika forskningsprojekt.