Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Bild Cecilia Caiman

Disputation - Cecilia Caiman

Fredagen den 6 mars 2015 lägger Cecilia Caiman fram sin avhandling "Naturvetenskap i tillblivelse - barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid ".

0026

Läraren i fokus på årets Ma/Nv-Biennette

Den 31 januari möttes 800 lärare med särskilt intresse för matematik och naturvetenskap på konferensen Ma/Nv-Biennette. De deltog i workshops, seminarier, panelsamtal, dialogkaféer och mycket mer.

Iben Christiansen

Forskarporträtt: Iben Christiansen

Iben Christiansen är nyanställd universitetslektor i matematikämnets didaktik vid MND. Hon är särskilt intresserad av matematiklärares kunskap, lärande och praxis.