Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Geeta Verma

Geeta Verma, ny gästprofessor i naturvetenskapsämnenas didaktik

Under läsåret 16/17 är Geeta Verma från University of Colorado Denver gästprofessor vid MND.

London

Informationsträff på MND om utlandsstudier

Funderar du på utlandsstudier? Vill du läsa ett ämne eller göra VFU i ett annat land? Kom på MND:s informationsträff!

Professor Thomas S. Popkewitz

The Promise of International Assessments and the Lorelei’s Whispers: Notes from Curriculum & Science

The Department of Mathematics and Science Education and the Department of Education at Stockholm University would like to invite students and researchers to a guest lecture by Professor Thomas S. Popkewitz, University of Wisconsin-Madison.

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Stockholms universitet har tillsammans med KTH fått i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.