Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet

Framåtsyftande samtal på årets LUMA-konferens

Årets konferens tog avstamp i önskemål om att behandla vetenskapligheten i lärarutbildningen samt att få utökad tid till samtal och diskussioner. En annan viktig utgångspunkt var att diskussionerna skulle vara framåtsyftande för att utveckla lärarutbildningen.

Master i matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet”

Huvudområdet matematikämnets didaktik får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap.

Aula Magna

Anmäl dig till Ma/Nv-biennette

Nu kan du anmäla dig till Ma/Nv-biennette som äger rum 31 januari 2015.