Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ändrade öppettider Jul och Nyår

Under tiden 22 december 2017 till och med 5 januari 2018 har studievägledning och utbildningsadministration begränsad bemanning och ingen öppen mottagning eller telefontid.
Från och med 8 januari har vi ordinarie telefon– och mottagningstider.

Kontakt: Studievägledning           Kontakt: Utbildningsadministration

Boken

Nyutkommen bok - utmanar företelser inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet

Den rykande färska boken "Cultural, social and political perspectives in Science education – a Nordic view" har skrivits med syftet att problematisera och utmana tillvägagångssätten i forskning, undervisning och lärande inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet.

Lieven

Att utveckla uppgifts- och individanpassade strategier för beräkningar

Professor Lieven Verschaffe diskuterar utmaningar för att stödja elever i sin utveckling av att utföra beräkningar med förståelse och flyt genom att kontrastera "adaptive expertise" mot rutinmetoder