Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Modell

Utställning om en varas livscykel

Studenter på Grundlärarprogrammet 4-6 har inom ramen för den valbara kursen NO och teknik gruppvis arbetat med gestaltning av en varas livscykel. Målgrupp för livscykelanalysen är elever i årskurserna 4-6.

Forskarna PISA

Filmen från PISA-seminariet

I december 2016 presenterades resultaten för den senaste PISA-studien (PISA 2015) och i ett öppet seminarium diskuterade de ämnesansvariga forskarna de svenska resultaten.

Mjölkkartong

Didaktiskt vernissage – lärande för hållbarhet, kreativitet och återbruk

Syftet med det didaktiska vernissaget är att tillsammans med besökarna diskutera, utforska och problematisera vad lärande för hållbar utveckling i förskoleklass och i de lägre årskurserna i grundskolan kan vara.