1. Persson, Lena (2011). En aktionsforskningsstudie om undervisning
och lärande för hållbar utveckling. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
 En aktionsforskningsstudie om undervisning och lärande för hållbar utveckling (1172 Kb)

2. Lindahl, Camilla och Molander, B-O (2011). Kemiförsök i en tvåspråkig miljö. Ett samarbetsprojekt mellan en specialskola för döva och hörselskadade och Stockholms universitet om NO-undervisning med skolutvecklingsprogrammet NTA. Stockholms universitet.
 Kemiförsök i en tvåspråkig miljö (2275 Kb)

3. Flodin, Veronica (2011). Epistemisk drift: Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi. (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.
Sammanfattning licentiatuppsats