10 maj 2012, FD Erika Stadler, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 Att utveckla en professionell identitet - nyexaminerade matematiklärares första yrkesverksamma år (471 Kb)

12 april 2012, FD Åse Hansson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet
 Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet (4338 Kb)

16 februari 2012, Anette de Ron och Lena Thelander, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 Pedagogisk dokumentation och matematik i förskolan (3377 Kb)

17 november 2011, Per-Eskil Persson, FD, Malmö högskola
 Räkna med bokstäver! Konsekvenser för matematikundervisningen (177 Kb)

11 oktober 2011, Cecilia Kilhamn, lektor, Göteborgs universitet
 En Positiv Syn på Negativa Tal: om språkets betydelse i matematikundervisningen – resultat från en doktorsavhandling (18035 Kb)

6 april 2011, Eva Norén, FD, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 Flerspråkiga matematikklassrum: Om elevers möjligheter att engagera sig i skolmatematiken (535 Kb)

14 april 2010, Elisabeth Persson, Högskolan i Borås
 Att möta verksamheten – från lärarstudent till matematiklärare (31 Kb)

10 mars 2010, Sverker Lundin, FD:
 Skolans matematik (543 Kb)
En resa tur och retur till den svenska skolmatematikens historia

16 november 2009, Gunilla Olofsson och Inger Ridderlind, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet:
 Formativ bedömning – en väg till bättre lärande (258 Kb)

16 september 2009, Kerstin Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet:
 Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel (55 Kb)

10 december 2008, Fil dr Andreas Ryve, Mälardalens högskola:
 Vad behöver en matematiklärare kunna? (122 Kb)

12 november 2008, Barbro Grevholm, professor bland annat vid Högskolan i Kristiansand, Norge:
 Var ligger forskningsfronten i matematikdidaktik nu? (81 Kb)

10 september 2008, Fil dr Monica Johansson, Luleå tekniska universitet:
 Läroböcker i matematikundervisningen – möjligheter och begränsningar (444 Kb)