Matematikbiennalen 2008
 

Vid Matematikbiennalen 2008 deltog drygt 3 000 personer från hela Sverige, samtliga län var representerade. Deltagarna kom från alla skolformer. Majoriteten arbetade på grund- och gymnasieskolan, men det fanns också deltagare från förskola, högskola, särskola och vuxenutbildning. De flesta besökarna var lärare, men även till exempel skolledare och matematikutvecklare deltog. Drygt hälften hade inte besökt någon av de tidigare matematikbiennalerna, men det fanns även de som deltagit i samtliga biennaler.

Efter matematikbiennalen genomfördes en enkätundersökning där drygt hälften av deltagarna, 1 614 stycken, har lämnat svar. Från utvärderingen kan vi utläsa att deltagarna var mycket nöjda med biennalen som helhet.

Det som gav deltagarna klart mest utbyte var föreläsningarna. På andra plats kom möten, kontakter och att träffa kollegor. Som tredje viktigaste upplevelse uppgavs idéer och inspiration. I övrigt kan nämnas olika typer av utställningar och den positiva stämningen.

69 % av deltagarna tror att deras deltagande i biennalen kommer att få stor eller mycket stor betydelse för deras matematikundervisning och 51 % tror att deras deltagande även kommer att få stor betydelse för matematikundervisningen på deras skola. 99 % har svarat att de kommer att delge sina kollegor intryck från biennalen på olika sätt, de allra flesta på ämnes- eller personalkonferens.

67 % av deltagarna fick deltagaravgiften finansierad av sin skola/förskola och 18 % av utbildningsförvaltning eller liknande. Övriga deltagare hade finansiering från till exempel kommunen, stipendium, projekt eller Regionalt utvecklingscentrum.

På torsdagskvällen hölls den traditionsenliga konferensfesten. 727 stycken har svarat på frågor om den, vilket är fler än hälften av dem som var på festen. 95 % var nöjda. Särskilt uppskattade var Kalles Kablar, som underhöll vid middagen.

 Utvärdering av Matematikbiennalen 2008 (114 Kb)

Foto: Stina Hallén