Summary in english: Mathematics Biennial 2010

Programmet

Läs mer om vad som hände på Matematikbiennalen 2010

Dokumentation av bidragen

Här kan du se dokumentation av de föreläsningar och idéutställningar som presenterades på biennalen.
matematikbiennalen.se

Matte/NO-biennette

Vartannat år arrangerar Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet en biennette i matematik och naturvetenskap. Den innehåller ett flertal bidrag från Matematikbiennalen, men också föreläsningar och utställningar inom det naturvetenskapliga området.

Matte/NO-biennette

Matematikbiennalen

Matematikbiennalen är Nordens största konferens om matematikundervisning och har arrangerats varje jämnt årtal sedan 1980. Stockholms universitet var värd för matematikbiennalerna 2008 och 2010. Konferensen omfattar bland annat föreläsningar, arbetsseminarier och utställningar. Deltagare, föreläsare och många av utställarna kommer från hela Sverige och arbetar inom många olika skolformer från förskola till universitet. Biennalen ger därför utmärka möjligheter att knyta kontakter och bilda nätverk, för att utveckla undervisningen i matematik.

Det viktigaste inslaget i matematikbiennalerna är det digra föreläsningsprogrammet. Under varje pass kunde man vid Matematikbiennalen 2010 välja mellan cirka 30 olika föreläsningar eller arbetsseminarier, som vände sig till olika målgrupper. Innehållet var allt från konkreta tips i undervisningssituationer till aktuell forskning inom matematikdidaktik.

I utställningen fanns en idéutställning där lärare visade upp undervisningsidéer, en informationsutställning där Stockholms universitet, Stockholms stad, Skolverket samt organisationer som PRIM-gruppen och NCM informerade om sin verksamhet samt en förlagsutställning där olika läromedelsproducenter demonstrerade sina produkter.

Arrangör:

Stockholms universitet i samarbete med Stockholms stad.