Ramschema

Torsdag 28 januari  
07.00 Stockholmsmässan öppnar
08.00 Utställningen öppnar
09.00–09.30 Invigning av Matematikbiennalen 2010
09.30–18.00 Första konferensdagen fortsätter
18.00-19.00 Årsmöte i SMaL
18.15–19.00 Mingel inför konferensfesten
19.00–24.00 Konferensfest
Fredag 29 januari  
07.00 Stockholmsmässan öppnar
08.00 Utställningen öppnar
08.30–09.15 Inledning av andra konferensdagen
09.15–16.30 Andra konferensdagen fortsätter
16.30 Matematikbiennalen 2010 avslutas

Schema över föreläsningar

Stadiekombinationer

Föreläsningarna och arbetsseminarierna är märkta med vilka stadier de huvudsakligen inriktar sig mot. Vi hade inriktningar mot förskolan (Fö), grundskolan åk F-6 (Gt), hela grundskolan (Gr), grundskolan åk 5-9 (Gs), gymnasieskolan (Gy), särskolan (Sär) och alla deltagare (Alla).

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond startade år 2001 en forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Matematikbiennalen hade med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond möjlighet att speciellt inbjuda forskare som disputerat via forskarskolan samt ett flertal internationella föreläsare. De föreläsningar som Riksbankens Jubileumsfond möjliggjorde är märkta med RJ.

Pass om skolutveckling

Det fanns ett antal arbetspass som speciellt riktade sig mot skolutveckling. Ett inslag kunde till exempel vara att en matematikutvecklare redogjorde för hur de organiserat kompetensutveckling för lärare i kommunen. Passen är märkta med Utv.

 Tider för föreläsningspassen (23 Kb)

Här finner du det kompletta föreläsningsprogrammet med samtliga föreläsningar och arbetsseminarier.
 Översikt över föreläsningsprogrammet (61 Kb)

Dessutom fanns ett antal lunchföreläsningar och förlagsföreläsningar. Mer information om dem samt om utställningen finner du på sidan med övriga aktiviteter.

Abstract och längre dokumentationer av föreläsningarna finner du på
matematikbiennalen.se