Chem 13 News Periodic Table project är initierat av universitetet i Waterloo, Canada. Syftet med projektet är att skapa ett kreativt periodiskt system bestående av kakelplattor, en för varje grundämne. Det är ett globalt projekt och mängder av högskolor, universitet och gymnasieskolor runt om i världen deltar.

Från Sverige deltar studenter vid lärarutbildningen, Stockholms universitet. De har fått i uppgift att illustrera grundämnet Yttrium, ett av de grundämnen som upptäcktes i Sverige och som fått sitt namn av Ytterby gruva utanför Vaxholm. Fem olika bidrag har tagits fram av lärarstudenter som läser kursen ”Naturvetenskap mot yngre åldrar” vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Vinnaren i Yttrium-omröstningen är nu utsedd. Det blev Bidrag nummer 1 som kommer att representera Sverige i det periodiska system som tas fram speciellt för International Year of Chemistry, Kemins år 2011.

Webbplats för Kemins år 2011

Chem 13 News Periodic Table Project

Bidrag nummer 1

"Vår bild av Yttrium (Y) representerar Ytterby gruva som ligger i Stockholms skärgård och givit namn tillämnet. Yttrium är en silvrigt vit metall som används för framställning av ädelstenar med nästan samma hårdhet som diamanter. Den viktigaste yttriumföreningen, yttriumoxid, används i förening med vanadin, europium och fosfor i TV-rör för den röda färgens skull. Yttrium har atomnummer 39. Detta nummer har vi skrivit i digitala siffror för att representera att yttriumoxid också är viktigt i mikrovågsugnar där det tillsammans med järn används i mikrovågsfilter."
Malin, Carolina, Amanda, Patrik och Linda